Giao lưu bóng đá nhân dịp gặp mặt lần Vi

Nhân dịp gặp mặt lần thứ 6 hội CSV ĐL phía bắc đã chia ra làm 2 đội, giao lưu với tinh thần thể thao đẹp mắt. Kết quả nghiêng về cho đội Thủ Đô, đội Ngoại tỉnh thất thủ. Nhưng xét chung lực lượng 2 đội rất ngang sức ngang tài.

Các bài liên quan